Acord de licențiere

Acesta este un acord legal între dvs. („Licențiat”) și CV Model, membru al Joy of Life Consulting SRL („Licențiator”). CV Model, membru al Joy of Life Consulting SRL este proprietarul site-ului cvmodel.ro și ale tuturor produselor oferite spre vânzare pe acest site.
Joy of Life Consulting SRL, Bucuresti, Romania, cu Nr. Reg. Com J40/6355/2017, Email: office@cvmodel.ro.

Prezentul acord se aplică licențelor emise prin intermediul internetului și se aplică la produse online, digitale și cu livrare analogică (fizică) a materialului licențiat.
Ultima actualizare: 22 Iulie 2020

 

Definiții

„Material licențiat” înseamnă orice fișiere digitale achiziționate, toate aspectele de design și părți ale proiectării din fișierele digitale (incluzand dar fara a se limita la: model cv, curs, test, scrisoare de intenție, ghid, template). Orice referință din prezentul acord la materialul licențiat se referă la fiecare articol individual, aspecte de proiectare și părți ale proiectului din materialul licențiat și, de asemenea, la materialul licențiat luat în ansamblul său.

 

Acordarea drepturilor

 1. Materialul licențiat nu este vândut; acesta este furnizat licențiatului în condițiile din
  acest acord, care permite utilizarea materialului licențiat, dar nu transferă proprietatea. Proprietatea rămâne la CV Model;
 2. Titularul de licență are dreptul neexclusiv, netransferibil, ne-sublicențial de a utiliza materialul licențiat numai în scopuri personale. Orice alte utilizări decât cele personale trebuie să fie aprobate de CV Model;
 3. Drepturile titularului asupra materialului licențiat sunt la nivel mondial;
 4. Utilizarea neautorizată va duce la încetarea imediată a acestei licențe avand urmari ce includ, dar fără a se limita la, acțiuni legale.

 

Restricţii

 1. Titularul de licență nu poate închiria, licența, vinde, repartiza, distribui sau transfera material licențiat, prezentul Acord sau oricare dintre drepturile acestuia în temeiul prezentului Acord. Titularul licențiatului nu poate include materialul licențiat într-un șablon electronic destinat pentru reporducere de către terți pe produse electronice sau tipărite. Materialul licențiat poate fi distribuit numai după editare și numai în scop de aplicare personală.
 2. Titularul licențiatului nu poate vinde, licența sau distribui nicio lucrare derivată pe baza materialului licențiat;
 3. Titularul licențiatului nu poate posta materialul licențiat online într-un format descărcabil sau permite distribuirea acestuia;
 4. Titularul de licență nu poate utiliza materiale licențiate în articole electronice pentru revânzare;
 5. Titularul de licență nu poate utiliza materialul licențiat pe articole fizice pentru revânzare;
 6. Titularul de licență nu poate utiliza materialul licențiat în scopuri ilegale

 

Drepturi de autor

 1. Nici o proprietate sau drept de autor asupra vreunui material licențiat nu va fi transmis licențiatului prin eliberarea licenței conținute în prezentul acord.

 

Încetarea și revocarea

 1. Licența cuprinsă în prezentul acord se va încheia automat fără notificare de la CV Model, în cazul în care Titularul licenței nu respectă nicio prevedere a prezentului acord. La încetare, licențiatul trebuie să înceteze imediat utilizarea materialului licențiat; sa distruga materialul licențiat și sa șteraga sau elimine materialul licențiat din spațiile, sistemele informatice și de stocare ale licențiatului (electronice sau fizice) și sa confirme finalizarea actiunii prompt catre CV Model în scris;
 2. CV Model își rezervă dreptul de a revoca licența de utilizare a materialului licențiat de a înlocui materialul licențiat cu un material licențiat alternativ. După notificarea oricărei revocări a unei astfel de licențe, licențiatul va înceta imediat utilizarea acestui material licențiat. Titularul de licență va șterge toate copiile electronice ale materialului licențiat din suporturile sale de stocare electronice, confirmându în scris actiunea catre CV Model

 

Garanția și limitarea răspunderii

 1. Licențiatul este de acord că nu va avea nicio pretenție împotriva CV Model, cu privire la orice decizie de a elimina materialul licențiat de pe acest site sau orice decizie de suspendare sau încetare a accesului sau pe acest site sau la materialul licențiat (inclusiv prin cumpărare) prin intermediul site-ului.
 2. CV Model garantează licențiatului că orice material licențiat achiziționat prin intermediul site-ului este de o calitate satisfăcătoare și se potrivește rezonabil scopului pentru care sunt furnizate în mod obișnuit produse de același fel. CV Model nu face alte promisiuni sau garanții cu privire la materialul licențiat. Deținătorul de licență este de acord că utilizarea acestui site pentru a accesa sau achiziționa materialul Licențiat se face pe priprie raspundere. CV Model nu garanteaza că Produsul sau Site-ul Digital nu va fi lipsit de erori, fără viruși sau alte componente dăunătoare sau că defectele vor fi corectate. CV Model nu este responsabil pentru nicio deteriorare a hardware-ului, software-ului sau pierderii de date din cauza descărcării Produsului Digital, a utilizării Produsului Digital și / sau a utilizării site-ului web CV Model.
 3. Dacă licențiatul sau CV Model încalcă contractul pentru Produsul Digital, niciunul nu va fi responsabil pentru pierderile pe care celălalt le suferă ca urmare, cu excepția pierderilor care sunt consecințele previzibile ale încălcării. Pierderile sunt previzibile în cazul în care acestea ar putea fi luate în considerare de licențiat și CV Model la momentul acceptării vanzarii Produsului Digital.
 4. Răspunderea lui CV Model pentru pierderile deținute de licențiat ca urmare a încălcării unui contract pentru un material licențiat se limitează strict la prețul de achiziție al materialului licențiat afectat.
 5. CV Model nu garantează că utilizarea materialului licențiat va duce la aplicații de succes și oportunități de carieră. Utilizarea materialului licențiat pentru aplicații de muncă și / sau oportunități de carieră este o decizie personală a licențiatului. CV Model nu este responsabil pentru pierderea oportunităților de carieră și a posibilităților de muncă din cauza utilizării materialului licențiat.
 6. CV Model nu este responsabil pentru pierderile care se produc ca un efect secundar al pierderii principale, livrării întârziate sau daunelor și care nu sunt previzibile de licențiat și CV Model, inclusiv, fără a se limita la: pierderi de la terți, pierderi de venituri sau venituri, pierderi de afaceri, pierderea profiturilor sau contractelor, pierderea economiilor anticipate, pierderea, deteriorarea sau coruperea datelor, pierderea oportunității sau fondului comercial, inclusiv pierderea oportunităților de carieră și a oportunităților de muncă, pierdere indirectă sau directă de orice fel; cu apărute și cauzate de terti (inclusiv neglijență), încălcarea contractului sau altfel de pierderi.
 7. Transferul drepturilor și obligațiilor nu exclude sau limitează în niciun fel răspunderea noastră: pentru deces sau vătămare corporală cauzată de neglijența noastră, pentru fraudă sau reprezentare frauduloasă, pentru orice încălcare deliberată a acestor termeni de către noi, care vă va da dreptul să reziliați contractul referitor la Materialul licențiat sau la orice problemă pentru care nu putem exclude sau limita responsabilitatea noastră în conformitate cu legea aplicabilă.

Notă – Conținutul achiziționat poate afișa informații de identificare personală. Nu împărtășiți sau distribuiți acest produs digital, deoarece acest lucru reprezintă o încălcare a acestui acord de licență, iar alții pot vedea informații de identificare personală, contrare GDPR.